Duurzaam ondernemen!

Duurzaam ondernemen

Binnen VeluwePlant is er een sterk groeiende aandacht voor duurzaam ondernemen (en daarbij inbegrepen ook maatschappelijk verantwoord ondernemen). Centraal staat daarbij het zogenaamde triple P-principe: het handelen van VeluwePlant moet zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor People, Planet en Profit. Ofwel, voor mens, milieu en economie. Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe we dit trachten te doen.

1. Binnen ons bedrijf bieden wij aan scholieren van het middelbaar (praktijk)onderwijs de mogelijkheid om werkervaring op te doen via werkstages. Ook studenten van de HAS Hogeschool uit Den Bosch biedt Veluweplant volwaardige stageplaatsen. De stagiaires krijgen op de stagedagen een intensieve begeleiding van één van onze medewerkers. Ook hebben wij al geruime tijd enkele Wajongers in dienst, die wij eveneens begeleiden in het arbeidsproces. Wij vinden het van groot belang dat deze collega’s een reële kans krijgen zichzelf te bewijzen op de arbeidsmarkt. Dit richt zich op de P van People.

2. Al het zogenaamde fust (o.a. kisten, pallets en palletboxen) en verpakkingsmateriaal (voornamelijk plastic en krimpfolie) wordt door ons zoveel mogelijk gerecycled. Op ons terrein hebben we speciale hoeken ingericht voor de inzameling van dit materiaal. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale ‘big bags’ waarin onze klanten afvalplastic kunnen deponeren. Op deze manier kan een grote hoeveelheid plastic toch nog hergebruikt worden. Deze recycling richt zich met name op de P van Planet.

3. Alhoewel kweken niet de hoofdzaak is voor VeluwePlant wordt er door ons gewerkt met professionele bemestings- en gewasbeschermingsplannen, die regelmatig vernieuwd worden. Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat gebruikt wordt is minimaal, zodat dit weinig tot geen negatieve gevolgen oplevert voor het milieu. Uiteraard zijn onze medewerkers die in aanraking komen met de gewasbeschermingsmiddelen daartoe bevoegd middels een spuitlicentie.
Dit alles heeft te maken met de P van Planet.

4. Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is VeluwePlant b.v. een aantal jaren geleden een MBO-hoveniersopleiding opgestart, in samenwerking met opleidingsinstituut AOC-Oost. Op deze wijze proberen wij iets (terug) te doen voor onze klantenkring en tegelijkertijd ook voor de samenleving, door het opleiden van jonge mensen tot vakbekwame specialisten. Dit richt zich met name op de P van Profit, maar natuurlijk ook op de P van People.

5. Vakbekwaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten geholpen worden bij het behalen en het op peil houden van benodigde kwalificaties. Hieronder vallen VCA, BHV en Gewasbeschermingscursussen. Dit bevordert veilig en duurzaam ondernemen. Daarnaast organiseert VeluwePlant cursussen plantenkennis, waarbij hoveniers en groenvoorzieners o.a. meer te weten komen over de juiste bemesting van planten.

Duurzaam ondernemen vergt een flexibele instelling van een onderneming, voor de (nabije) toekomst valt het dan ook te verwachten dat bovenstaande lijst nog verder uitgebreid zal worden.