MBO Hoveniersopleiding

foto MBO Hoveniersopleidingpresentatie
Je werkt graag met je handen, houdt niet zo van de schoolbanken, maar wilt wel een mbo-diploma halen tijdens je werk?
Dan is de praktijkgerichte opleiding bij VeluwePlant Groencollege in Lunteren net iets voor jou. Hoveniers en groenvoorzieners in de regio zijn regelmatig op zoek naar goed opgeleide medewerkers.
VeluwePlant heeft in 2008 de handen ineen geslagen met onderwijsinstelling AOC Oost.
Hierdoor is het mogelijk al werkend en lerend in je eigen regio een mbo-vakopleiding te volgen. Je volgt bij ons een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). Dit betekent dat je tijdens je opleiding vier dagen in de week werkt bij een hovenier.
Eén dag in de week krijg je van docenten van AOC Oost praktijk- en theorielessen in een van de lesruimtes van VeluwePlant Groencollege.
We maken de opleiding op maat, zodat je alles wat je leert over het vak meteen in de praktijk kunt brengen bij het bedrijf waar je werkt.Kies je voor een opleiding tot hovenier, dan zijn de vooruitzichten op werk verhoudingsgewijs gunstig. Je moet jezelf uiteraard wel bewijzen.
Want werken als hovenier betekent werken onder soms moeilijke omstandigheden. Het volgen van deze BBL-opleiding vraagt bovendien om een volwassen houding, we verwachten van je dat je zelfstandig bent, gemotiveerd, en dat je jezelf graag ziet werken in de sector. Wij bieden drie verschillende mogelijkheden:
Medewerker hovenier (niveau 2, duurt 2 jaar)
Als medewerker hovenier voer je na instructie eenvoudige onderhoud- en aanlegwerkzaamheden uit, zodanig dat aan de opdracht en eisen
van je leidinggevende is voldaan. De opleiding besteedt aandacht aan zaken als het terrein klaar maken, grondverzet, rioleringssystemen/drainage, water(partijen), verhardingen, bouwkundige elementen, technische voorzieningen en particulier groen. Vakken als Nederlands, rekenen, en loopbaan/burgerschap zijn vaste onderdelen van de opleiding.UitvoeringVier dagen in de week werk je bij een hoveniersbedrijf. Eén dag in de week volg je de lessen bij VeluwePlant in Lunteren. De opleiding start in september 2016.
Een toelatingsprocedure vormt vast onderdeel van de inschrijving.  Schrijf je daarom voor de zomer in, zodat je zeker weet of je in september kunt beginnen.Studieduur

Twee studiejaren van telkens veertig opleidingsweken. Totaal 200 uur les, en 650 uur beroepspraktijkvorming (werken) op een hoveniersbedrijf per jaar. Zelfstudie circa vijf uur per week.

Toelatingseis

Voor het volgen van deze opleiding moet je in het bezit zijn van een MBO-diploma niveau 1, VMBO-diploma kaderberoeps-gerichte leerweg of VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg.

Diploma

In plaats van een eindexamen leg je twee Proeves van Bekwaamheid af. Als je voldoet aan de eisen van Nederlands, rekenen, en loopbaan/burgerschap en de Proeves van Bekwaamheid met een voldoende of hoger afrond, ontvang je een diploma van AOC Oost.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 433,50 incl. het wettelijk vastgestelde cursusgeld (verplicht vanaf 18 jaar) van € 235,- per schooljaar. Dit bedrag wordt bij de deelnemer in
rekening gebracht.
Bij het bedrijf waar je een arbeidsovereenkomst hebt wordt voor het maatwerkdeel € 560,- (excl. BTW) in rekening gebracht.

Medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 2, duurt 2 jaar)

Als medewerker groen en cultuurtechniek voer je na instructie eenvoudige onderhoud- en aanlegwerkzaamheden uit, zodanig dat aan de opdracht en eisen van je leidinggevende is voldaan. De opleiding besteedt aandacht aan zaken als het terrein klaar maken, grondverzet, rioleringssystemen/drainage, water(partijen), verhardingen, bouwkundige elementen, technische voorzieningen en openbaar groen. Vakken als Nederlands, rekenen, en loopbaan/burgerschap zijn vaste onderdelen van de opleiding.
Uitvoering

Vier dagen in de week werk je bij een groenvoorzieningsbedrijf. Eén dag in de week volg je de lessen bij VeluwePlant in Lunteren. De opleiding start in september 2016.
Een toelatingsprocedure vormt vast onderdeel van de inschrijving. Schrijf je daarom voor de zomer in, zodat je zeker weet of je in september kunt beginnen.

Studieduur

Twee studiejaren van telkens veertig opleidingsweken. Totaal 200 uur les, en 650 uur beroepspraktijkvorming (werken) op een groenvoorzieningsbedrijf per jaar.
Zelfstudie circa vijf uur per week.

Toelatingseis

Voor het volgen van deze opleiding moet je in het bezit zijn van een MBO-diploma niveau 1, VMBO-diploma kaderberoeps-gerichte leerweg of VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg.

Diploma

In plaats van een eindexamen leg je twee Proeves van Bekwaamheid af. Als je voldoet aan de eisen van Nederlands, rekenen, en loopbaan/burgerschap en de Proeves van Bekwaamheid met een voldoende of hoger afrond, ontvang je een diploma van AOC Oost.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 433,50 incl. het wettelijk vastgestelde cursusgeld (verplicht vanaf 18 jaar) van € 235,- per schooljaar. Dit bedrag wordt bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij het bedrijf waar je een arbeidsovereenkomst hebt wordt voor het maatwerkdeel € 560,- (excl. BTW) in rekening gebracht.

Vakbekwaam hovenier (niveau 3, duurt 3 jaar)

Dit is een driejarige opleiding. Als vakbekwaam hovenier voer je zelfstandig de meest voorkomende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast behoort het plannen van de werkzaamheden en het begeleiden van medewerkers tot je taak. Jij ziet erop toe, dat de samenwerking goed verloopt. Naast vakkennis, vakvaardigheden en beroepshouding is er tijdens
de opleiding aandacht voor Nederlands, rekenen, en loopbaan/burgerschap.

Uitvoering

Vier dagen in de week werk je bij een hoveniersbedrijf. Eén dag in de week volg je de lessen bij VeluwePlant in Lunteren. De opleiding start in september 2016. Een toelatingsprocedure vormt vast onderdeel van de inschrijving. Schrijf je daarom voor de zomer in, zodat je zeker weet of je in september kunt beginnen.

Studieduur

Drie studiejaren van telkens veertig opleidingsweken. Totaal 200 uur les, en 650 uur beroepspraktijkvorming (werken) op een hoveniersbedrijf. Zelfstudie circa tien uur per week.

Toelatingseis

Voor het volgen van deze opleiding moet je in het bezit zijn van een MBO-diploma niveau 2, VMBO-diploma gemengde leerweg of VMBO-diploma theoretische leerweg.

Diploma

In plaats van een eindexamen leg je drie Proeves van Bekwaamheid af. Als je voldoet aan de eisen van Nederlands, rekenen, en loopbaan/burgerschap en de Proeves van Bekwaamheid met een voldoende of hoger afrond, ontvang je een diploma van AOC Oost.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 768,50 incl. het wettelijk vastgestelde cursusgeld (verplicht vanaf 18 jaar) van € 570,- per schooljaar. Dit bedrag wordt bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij het bedrijf waar je een arbeidsovereenkomst hebt wordt voor het maatwerkdeel € 560,- (excl. BTW) in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot AOC Oost of bekijk de Folder VeluwePlant Groencollege 2016

Wil je inschrijven gebruik hiervoor dan het inschrijfformulier  en stuur dit naar VeluwePlant.